Home
Contact
Diensten
Nieuwsbrief

 

 

 

 

BIBF

 


De wetgeving is constant aan wijzigingen onderhevig en u, als zaakvoerder , bedrijfsleider, beslissingsnemer wordt verondersteld het allemaal te kennen.

Voor elk probleem waarmee een ondernemer, vrij beroep of bedrijfsleider in de uitoefening van zijn zelfstandige activiteit kan worden geconfronteerd, streeft ons kantoor naar een op maat gesneden en pragmatische oplossing, waarbij kwaliteit en strategisch inzicht op boekhoudkundig en fiscaal vlak centraal staan.

Sinds de oprichting kent ons kantoor een constante groei zowel in het segment van de eenmanszaken als in het segment van de vennootschappen.

Ons kantoor begeleidt haar cliënten op een tegelijk professionele en ontspannen manier, waarbij vertrouwen één van de voornaamste troeven is in de relatie cliënt - boekhouder.

Zowel de toekomstige als gevestigde zelfstandige heeft nood aan een degelijke begeleiding en de meest uitgebreide informatie. Onze structuur leent zich tot een optimale wisselwerking tussen de zelfstandige en de boekhouder.

Daarnaast werken we regelmatig samen met andere specialisten (bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen...) om onze cliënten optimale begeleiding en adviezen te geven.

Tom Verachtert

Zaakvoerder

Als erkend boekhouder B.I.B.F. moet ons kantoor zich houden aan de "Gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars". Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze klanten, en mag geenzins beschouwd worden als publiciteit.